Projekt DEK FUTURE BUILDING

zveřejněno: 17. 8. 2020

V rámci projektu DEK FUTURE BUILDING probíhají výzkumy, jejichž cílem je:

  1. vývoj nových ekologických systémů s využitím vegetace a fotovoltaiky na střechách a fasádách
  2. vývoj smart měřicích a diagnostických zařízení pro obvodové pláště budov
  3. vývoj BIM aplikací pro rychlý návrh a nacenění realizace částí budov

Výstupy projektu, který bude probíhat až do roku 2022, umožní rozvoj moderních stavebních metod, materiálů a stavebních systémů
a přispějí ke zkvalitnění staveb se zaměřením na ekologické stavění.

Projekt DEK FUTURE BUILDING je spolufinancovaný Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a participují na něm společnosti DEK a.s.,
Stavebniny DEK a.s., DEKMETAL s.r.o., GRIPPER SYSTEMS s.r.o. a špičkové výzkumné organizace VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ a SVÚOM s.r.o.

Banner EU